Μετατροπές ατμών σε καύσιμο – REFINER

Το VR Refiner είναι ένα καινούργιο και μοναδικό σύστημα το οποίο συνεχώς ανακτά καύσιμο προς πώληση χωρίς κόστος αγοράς καυσίμου.

Το VR Refiner τοποθετείται στο προαύλιο χώρο του πρατηρίου και μετατρέπει όλους τους ατμούς που βρίσκονταi στις δεξαμενές, συν αυτούς που δημιουργούνται από τις παραδόσεις ή από το Stage II, σε υγρό καύσιμο.

Το VR Refiner δίνει καθαρό κέρδος στο πρατήριο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Ένα πρατήριο το οποίο πουλάει 4.000.000 καύσιμο τον χρόνο, μπορεί να περιμένει να δει επιστροφή το λιγότερο 4.000 λίτρα επαναπωλούμενο καύσιμο .

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ:

Κάθε πρατήριο υποφέρει από απώλειες καυσίμου . Η αιτία είναι συνδυασμός παραγόντων:

 • Μίξη προϊόντων και διαφορές μεταξύ πωλούμενου και αγοραζομένου προϊόντος
 • Αύξηση ατμών λόγω κρύου / Stage Two
 • Stage I & II ανάκτηση ατμών
 • Συνήθεις εξατμίσεις καυσίμου
 • Διαρροές από γραμμές και δεξαμενές
 • Όχι σωστά ρυθμισμένοι ογκομετρητές
 • Κλέψιμο καυσίμου από διάφορες αιτίες.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

 • Οι απώλειες από κλέψιμο, από διαρροές από γραμμές και δεξαμενές και από τους μη ρυθμισμένους ογκομετρητές,μπορεί να αντιμετωπιστούν με την συντήρηση. Οι απώλειες από τους ατμούς όμως ΌΧΙ.
 • Οι απώλειες από ατμούς αντιστοιχούν σε  ποσοστό μέσο όρο 0,3% και πάνω των ετήσιων πωλήσεων.
  Σε μεγάλες θερμοκρασίες οι απώλειες είναι μεγαλύτερες.

 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΤΜΟΥΣ

Τελικώς έχει αποδειχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο χειριστής του πρατηρίου για να μειώσει τις απώλειες από ατμούς.

 

ΤΟ VR REFINER :

 • Τοποθετείται εύκολα στο πρατήριο και μειώνει σημαντικά τις απώλειες από ατμούς επιστρέφοντας πραγματικές ποσότητες καυσίμου έτοιμες για πώληση.
 • Το  VR Refiner θα επιστρέψει καύσιμο από τους ατμούς που χάνονται κατά την διάρκεια των παραδόσεων από το βυτίο και ασχέτως του υπάρχοντος συστήματος (STAGE I ή II ή χωρίς σύστημα).
 • ΔΕΝ υπάρχει κόστος ή φόρος αγοράς στο καύσιμο που επιστρέφει. Υπάρχει μόνο καθαρό κέρδος που ισούται με την εκάστοτε αξία του λίτρου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Επιστροφές ΧΩΡΙΣ STAGE 1 STAGE 1 STAGE 1 & 2
3.500.000 ΛΙΤΡΑ 5.350 ΛΙΤΡΑ 4.200 ΛΙΤΡΑ 5.000 ΛΙΤΡΑ
5.000.000 ΛΙΤΡΑ 7.500 ΛΙΤΡΑ 6.000 ΛΙΤΡΑ 7.000 ΛΙΤΡΑ
6.000.000 ΛΙΤΡΑ 9.000 ΛΙΤΡΑ 7.200 ΛΙΤΡΑ 8.400 ΛΙΤΡΑ
10.000.000 ΛΙΤΡΑ 15.000 ΛΙΤΡΑ 12.000 ΛΙΤΡΑ 14.000 ΛΙΤΡΑ

Refiner1

Refiner2