Εξαρτήματα Σωληνογραμμών

 

 

Πλαστικά εξαρτήματα πολυεθυλενίου ηλεκτρικής συγκόλησης

tega 6

Γωνίες 90ο διαστάσεις:Φ50 ,  Φ63 , Φ90 , Φ110.

tega 7

Γωνίες 45ο διαστάσεις:Φ50 ,  Φ63 , Φ90 , Φ110.

tega 9

Mούφες  διαστάσεων: Φ50 ,  Φ63 , Φ90 , Φ110.

tega 3

Adaptor: Φ50 ,  Φ63 , Φ90 , Φ110.

tega 5

ταφ διακλαδώσεων:Φ50 ,  Φ63 , Φ90 , Φ110.

tega 4

φλάντζες:Φ50 ,  Φ63 , Φ90 , Φ110.