Σύστημα Εισροών – Εκροών

Παρέχεται από αναγνωρισμένους συνεργάτες - εγκαταστάτες συστημάτων

Το σύστημα αποτελείται από τα εξής μέρη:

Α.) Κονσόλα διαχείρισης αντλιών B.I.B Fuel  η οποία θα συνδεθεί με τις αντλίες, το σύστημα δεξαμενών και τον φορολογικό μηχανισμό.

Η κονσόλα συνδέεται με τις αντλίες είτε απ’ ευθείας ή μέσω του controller “Enabler”.

B.) Βέργα δεξαμενών START ITALIANA Ιταλίας.

Διατίθονται δύο τύποι βεργών: Ο XMT με την μπλε ή την γκρι κεφαλή και ο XMT-SI με την κυλινδρική κεφαλή.

Οι βέργες START ITALIANA διαθέτουν πιστοποίηση ATEX & OIML.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι:

Χρήση για καύσιμο                                         : Βενζίνη, καύσιμο LPG , νερό
Ακρίβεια                                                          : ± 0,5 mm
Διακριτικότητα / resolution                               : 0,1 mm
Επαναληψιμότητα                                           : ± 0,1 mm
Απορρόφηση/ absorption                               : 50 m A
Μέγιστη υπερφόρτωση                                   : 500 Ohm
Ακρίβεια θερμοκρασίας                                   : ± 0,5 °C

Η εταιρεία μας είναι η μόνη Πανελλαδικά, η οποία έχει έγκριση επισκευής των ηλεκτρονικών βεργών από το εργοστάσιο της START ITALIANA.

Γ.)  Φορολογικός μηχανισμός

Φορολογικός μηχανισμός ο οποίος τοποθετείται στο κατάστημα με εκτυπωτή αποδείξεων ο οποίος τοποθετείται είτε εντός του καταστήματος ή εκτός στην πλατεία με ειδική κολώνα στήριξης.
Το ολοκληρωμένο σύστημα θα παρέχει πληροφορίες για:

 • Παραλαβές καυσίμου,
 • Απόθεμα καυσίμου σε φυσική και 15°C θερμοκρασία,
 • Alarm δεξαμενών,
 • Πωλήσεις καυσίμου ανά αντλία, καύσιμο, ακροσωλήνιο,
 • Ισοζύγιο ημέρας
 • Με το σύστημα θα μπορεί να γίνει αλλαγή τιμών από το γραφείο.

Το φοροτεχνικό κομμάτι του συστήματος θα:

 • Έκδίδει αποδείξεις λιανικής και μόλις το ακροσωλήνιο επιστρέψει στην θέση του,
 • Εκτυπώνει παραστατικά όπως: Δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμου κ.α

Το σύστημα επίσης θα μπορεί να συνδεθεί με:

 • Εμπορικό πρόγραμμα,
 • Αυτόματο πωλητή,
 • Σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων και υπαλλήλων

eisroon ekroon2