Κολώνα διαχείρισης στόλου οχημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κολώνα διαχείρισης στόλου οχημάτων

Λειτουργία συστήματος:

Οι αντλίες/α του πρατηρίου που συμμετέχουν στο σύστημα, είναι κλειδωμένες και δεν μπορούν να δώσουν καύσιμο απλά βγάζοντας το ακροσωλήνιο από την θέση του όπως γίνεται στις άλλες αντλίες.

Ο οδηγός του οχήματος τοποθετεί στον RFID αναγνώστη της κολώνας την κάρτα/ κλειδί που έχει, όπου είναι περασμένα, όλα τα στοιχεία του οχήματος. Αν το σύστημα αναγνωρίσει την κάρτα τότε ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το ακροσωλήνιο – προϊόν και να βάλει καύσιμο.

Από το πληκτρολόγιο της κολώνας ο οδηγός, θα μπορεί να καταχωρεί χιλιόμετρα ή/και άλλες πληροφορίες. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανάλογα το πως έχουμε προγραμματίσει το σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί από τον κάτοχο της κάρτας και η πληκτρολόγηση pin για να ξεκλειδωθεί η αντλία.