Οκτώβριος 2016

Monthly Archives

  • Ηλεκτρονικές Αντλίες Καυσίμων ADAST

    Η HELTECOM είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο των Ευρωπαϊκών αντλιών του Εργοστασίου ADAST Τσεχίας. Οι αντλίες έχουν πιστοποίηση ATEX & MID. Σας παρέχετε η δυνατότητα τοποθέτησης του νέου συστήματος ανάκτησης ατμών (stage II) απ’ ευθείας από το Εργοστάσιο. Επιλογή για ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έξι, οχτώ και δέκα ακροσωλήνια. Οι πολυπίστολες αντλίες […]