Σύστημα Παρακολούθησης CCTV

H Heltecom ΙΚΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των συστημάτων παρακολούθησης CCTV για γραφεία, εγκαταστάσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ. κλπ.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας επισκέπτονται τον χώρο σας και εκδίδουν μελέτη – προσφορά με την καλύτερη δυνατή λύση για την επίβλεψη του.