Ηλεκτρονικές Αντλίες Καυσίμων ADAST

Η HELTECOM είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο των Ευρωπαϊκών αντλιών του Εργοστασίου ADAST Τσεχίας.

Οι αντλίες έχουν πιστοποίηση ATEX & MID.

Σας παρέχετε η δυνατότητα τοποθέτησης του νέου συστήματος ανάκτησης ατμών (stage II) απ’ ευθείας από το Εργοστάσιο. Επιλογή για ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έξι, οχτώ και δέκα ακροσωλήνια.

Οι πολυπίστολες αντλίες V-Line Major παρέχουν την δυνατότητα συνδυασμού ακροσωληνίων Βενζίνης και πετρελαίου με ακροσωλήνια Υγραερίου LPG ή Φυσικού Αερίου CNG σε μία αντλία!!!