Δίκτυο Συνεργατών

EASY ENERGY (Πέτκος – Μπλένιος)

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

τηλ: 2310-855810

email: info@easyenergy.gr

web: www.easyenergy.gr

ΤΕΧΝΟΪΛ (Καλαράς – Μπουρδούβαλης)

Λάρισα

τηλ: 2410-610700

email: d.kalaras@yahoo.gr

G.P Solutions (Ψωμάς Γεώργιος)

Εμ.Παχλά 144, Περιβόλια Ρέθυμνο

τηλ: 2831-052711, 6943455173

email: gpsomas@otenet.gr, info@gpsolutions.gr